Prof. dr hab. inż. Wiesław Kosek urodził się 13.07.1956 r. w Warszawie. W 1981 r. ukończył studia na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Stopień doktora nauk przyrodniczych uzyskał w 1991 r. w Instytucie Geofizyki PAN w Warszawie, a stopień doktora habilitowanego w 1998 r. na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. W 2011 r. został profesorem nauk technicznych. Główne kierunki jego działalności koncentrują się na analizach zmian parametrów orientacji przestrzennej Ziemi oraz przyczyn ich geofizycznego pobudzania, analiz altimetrycznych zmian poziomu oceanu światowego oraz szeregów czasowych będących wskaźnikami zmian ziemskiego klimatu, a także współrzędnych środka nas Ziemi.  Do analiz szeregów czasowych wykorzystuje metody analiz widmowych, filtracji, analiz czasowo-częstotliwościowych i prognozowania. Wspólnie z dr hab. Waldemarem Popińskim opracowuje programy obliczeniowe wykorzystujące analizy czasowo-częstotliwościowe.  Wyprowadził wzory i opracował program obliczeniowy na autokowariancyjną metodę prognozowania, a jego algorytm obliczeniowy wykorzystujący kombinację metody najmniejszych kwadratów z metodą autoregresji, który w 2007 roku został zaimplementowany w Międzynarodowym Służbie Ruchu Obrotowego Ziemi i Systemów Odniesienia (IERS) do prognozowania współrzędnych bieguna ziemskiego.

W 2005 r. wraz z prof. Haraldem Schuh z Technicznego Uniwersytetu w Wiedniu i dr. Maciejem Kalarusem zorganizowali kampanię porównawcza prognozowania parametrów ruchu obrotowego Ziemi.  W latach 2006-09 był wiceszefem Grupy Roboczej „IERS Working Group on Prediction". W latach 2010-14 wiceszefem kampanii prognozowania parametrów ruchu obrotowego Ziemi „Earth Orientation Parameters Combination of Prediction Pilot Project”. W 2008 r. zorganizował Grupę Studiów IC-SG9: "Application of time-series analysis in geodesy" Intercommission Committee on Theory (ICCT) przy IAG. W latach 2011-15 był szefem Grupy Studiów ICCT JSG 0.1: „Applications of time series analysis in geodesy”, a w kadencji 2016-20 szefem Grupy Studiów ICCT JSG 0.19: „Time series analysis in geodesy”. W roku 2015 został członkiem korespondentem w kadencji 2015-19 IAG SWG “Polar Motion and UT1” of JWG 3.1 "Theory of Earth Rotation and Validation". Od 1995 roku jest członkiem Międzynarodowej Unii Astronomicznej (IAU). W 2015 r. Międzynarodowa Asocjacja Geodezji (IAG) mianowała go swoim członkiem honorowym (IAG Fellow).

W latach 2009-19 był członkiem Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. W latach 1996-2013 był członkiem Rady Naukowej CBK PAN. W latach 2006-19 był redaktorem czasopisma „Artificial Satellites”. Od 1995 r. jest członkiem Sekcji Dynamiki Ziemi Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN, a od 1985 r. także członkiem Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Od 2012 roku jest członkiem Komitetu Geodezji PAN w kolejnych kadencjach. Otrzymał 4 nagrody Dyrektora CBK PAN oraz nagrodę im. Prof. W.L. Barana w IV konkursie.

Opublikował około 150 prac naukowych, a na międzynarodowych konferencjach naukowych wygłosił około 40 referatów, z czego 4 referaty zaproszone i przedstawił 120 prezentacji posterowych, a na konferencjach krajowych przedstawił około 60 prezentacji. Ponadto wygłosił 18 referatów w zagranicznych instytutach naukowych oraz około 40 referatów w instytutach na terenie kraju. Według Web of Science jego indeks Hirsha wynosi h=9, a liczba cytowań.

Był promotorem pięciu rozpraw doktorskich, w tym czterech wyróżnionych, a obecnie jest opiekunem dwójki doktorantów. Był recenzentem w pięciu postępowaniach o nadanie tytułu profesora nauk technicznych, dwóch rozpraw habilitacyjnych oraz dwóch rozpraw doktorskich.