Przewodniczący:

prof. dr hab. inż. Jan KRYŃSKI
Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie


Wiceprzewodniczący:

prof. dr hab. inż. Jarosław BOSY
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

prof. dr hab. inż. Paweł WIELGOSZ
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

 

Redaktor Naczelny półrocznika "Advances in Geodesy and Geoinformation"

dr hab. inż. Anna KŁOS
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

 

Sekretarz naukowy:

Wydział Geodezji i Kartografii