OCENA STANU DYSCYPLINY GEODEZJA I KARTOGRAFIA ZA OKRES 1995-2007