Cel Konkursu

Celem Konkursu jest popularyzacja wybitnych osiągnięć naukowych i badawczych z zakresu geodezji oraz wsparcie i promowanie wybitnych młodych naukowców jako autorów wyróżniających się prac doktorskich, w szczególności przygotowanych we współpracy międzynarodowej.

Zakres tematyczny prac

W Konkursie mogą wziąć udział autorzy prac doktorskich, które obejmują zagadnienia związane tematycznie z działalnością Komitetu, w szczególności dotyczące następujących zagadnień tematycznych:

 • geodezja fizyczna,
 • geodezja satelitarna,
 • planetarna i kosmiczna,
 • geodynamika,
 • geoinformatyka,
 • systemy informacji przestrzennej, GIS,
 • układy odniesień przestrzennych,
 • nawigacja,
 • kartografia,
 • inżynieria geoprzestrzenna,
 • fotogrametria,
 • teledetekcja,
 • geodezja inżynieryjno-przemysłowa,
 • geodezja górnicza,
 • kataster nieruchomości,
 • zagadnienia prawne w geodezji.

Wymagania konkursowe i termin zgłaszania wniosków

 1. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace doktorskie obronione w roku poprzedzającym ogłoszenie Konkursu.
 2. Do wniosku należy dołączyć:
  1. rozprawę doktorską wraz z recenzjami;
  2. kopię uchwały organu nadającego stopień naukowy doktora;
  3. CV przygotowane zgodnie z wymaganiami zdefiniowanymi w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu;
  4. list rekomendacyjny członka Komitetu Geodezji PAN;
  5. formularz zgłoszeniowy ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 3. Wnioski składa się w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Komitetu Geodezji PAN (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) w terminie do 30 czerwca każdego roku, z tytułem wiadomości „Konkurs prac doktorskich”.

Szczegółowe zasady konkursu zawiera Regulamin Konkursu o nagrodę Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk za wyróżniające się prace doktorskie