1. dr hab. inż. Anna BARAŃSKA orcid 16x16
       Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
       Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
 
  2. prof. dr hab. inż. Elżbieta BIELECKA orcid 16x16
       Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
       Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
 
  3. prof. dr hab. inż. Janusz BOGUSZ orcid 16x16
       Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
       Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezj
 
  4. prof. dr hab. inż. Andrzej BORKOWSKI  orcid 16x16
       Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
       Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
 
  5. prof. dr hab. inż. Jarosław BOSY orcid 16x16
       Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
       Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
 
  6. prof. dr hab. Aleksander BRZEZIŃSKI orcid 16x16
       Politechnika Warszawska
       Wydział Geodezji i Kartografii
 
       Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
       Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
  
  8. prof. dr hab. inż. Mariusz FIGURSKI orcid 16x16
       Politechnika Gdańska
       Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
 
  9. dr hab. inż. Dariusz GOTLIB  orcid 16x16
       Politechnika Warszawska
       Wydział Geodezji i Kartografii
 
10. dr hab. inż. Paweł HANUS orcid 16x16
       Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
       Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
 
11. prof. dr hab. inż. Ryszard HEJMANOWSKI orcid 16x16
       Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
       Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
  
12. prof. dr hab. inż. Andrzej HOPFER - członek korespondent PAN     
 
13. dr hab. inż. Witold KAZIMIERSKI orcid 16x16
       Akademia Morska w Szczecinie
       Wydział Nawigacji 
  
14. płk prof. dr hab. inż. Michał KĘDZIERSKI orcid 16x16
       Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
       Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
  
15. dr hab. inż. Anna KŁOS orcid 16x16
       Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
       Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
  
16. prof. dr hab. inż. Bernard KONTNY orcid 16x16
       Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
       Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
  
17. prof. dr hab. inż. Wiesław KOSEK orcid 16x16
        Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
       Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
  
18. prof. dr hab. inż. Jan KRYŃSKI orcid 16x16
       Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie
  
19. dr hab. inż. Jacek KUDRYS orcid 16x16
       Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
       Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
  
20. dr hab. inż. Andrzej KWINTA orcid 16x16
       Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
       Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
  
21. dr hab. inż. Maria MRÓWCZYŃSKA orcid 16x16
       Uniwersytet Zielonogórski
       Instytut Budownictwa
  
22. dr hab. inż. Katarzyna OSIŃSKA-SKOTAK orcid 16x16
      Politechnika Warszawska
      Wydział Geodezji i Kartografii
    
23. dr hab. inż. Andrzej PACHUTA orcid 16x16
      Politechnika Warszawska
      Wydział Geodezji i Kartografii
    
24. dr hab. inż. Jacek PAZIEWSKI orcid 16x16
      Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
       Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa 
    
25. dr hab. inż. Jacek RAPIŃSKI orcid 16x16
      Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
       Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa 
 
26. dr hab. inż. Witold ROHM orcid 16x16
      Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
       Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
    
27. dr hab. inż. Krzysztof SOŚNICA orcid 16x16
       Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
       Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
    
28. prof. dr hab. inż. Andrzej STATECZNY orcid 16x16
       Politechnika Gdańska
       Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
    
29. dr hab. inż. Janusz URIASZ orcid 16x16
       Akademia Morska w Szczecinie
       Wydział Nawigacji
  
30. dr hab. inż. Janusz WALO orcid 16x16
       Politechnika Warszawska
       Wydział Geodezji i Kartografii
  
31. prof. dr hab. inż. Paweł WIELGOSZ orcid 16x16 
       Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
       Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa 
 
 
EKSPERCI ZEWNĘTRZNI KG PAN
 
prof. dr hab. inż. Beata ORLECKA-SIKORA
Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
 
dr hab. inż. Waldemar IZDEBSKI
Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie