* Podkreślono nazwiska członków Komitetu Geodezji PAN

Przedstawiciele Polski w organach Międzynarodowej Unii Geodezji i Geofizyki (IUGG)

prof. dr hab. Jan Kryński, IGiK

 • IUGG Council, przedstawiciel Polski w kadencji 2015-2019
 • IUGG Finance Committee, przewodniczący w kadencji 2015-2019

Przedstawiciele Polski w organach Międzynarodowej Asocjacji Geodezji (IAG)

prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy, UP Wrocław

 • IAG Sub-Commission 4.3 "Atmosphere Remote Sensing", wiceprzewodniczący w kadencji 2015-2019

dr hab. inż. Janusz Bogusz, WAT

 • IAG Sub-Commission 3.1 "Earth Tides and Geodynamics", przewodniczący w kadencji 2015-2019
 • IAG Commission 3 "Earth Rotation and Geodynamics", członek Komitetu Sterującego w kadencji 2015-2019

prof. dr hab. Aleksander Brzeziński, PW i CBK PAN

 • IAG SWG “Polar Motion and UT1” of JWG 3.1 "Theory of Earth Rotation and Validation" (joint with IAU), przewodniczący w kadencji 2015-2019
 • IERS Directing Board – IAU representative
 • IAG Council, przedstawiciel Polski w kadencji 2015-2019

dr inż. Sławomir Cellmer, UWM Olsztyn

 • IAG Sub-Commission 4.4 "Multi-Constellation GNSS", członek w kadencji 2015-2019
 • IAG Study Group 4.4.1 "Integrity Monitoring for Precise Positioning", członek w kadencji 2015-2019

mgr inż. Przemysław Dykowski, IGiK

 • IAG Sub-Commission 2.1 "Gravimetry and gravity networks", członek Komitetu Sterującego w kadencji 2015-2019

dr inż. Walyeldeen Godah, IGiK

 • IAG Sub-Commission 2.4d "Gravity and Geoid in Africa", członek w kadencji 2015-2019
 • IAG Joint Working Group JSG 0.12 "Advanced computational methods for recovery of high-resolution gravity field models", członek w kadencji 2015-2019

dr inż. Tomasz Hadaś, UP Wrocław

 • IAG Working Group WG 4.3.4 "Ionosphere and Troposphere Impact on GNSS Positioning", przewodniczący w kadencji 2015-2019
 • IAG Working Group WG 4.3.7 "Real-time Troposphere Monitoring", członek w kadencji 2015-2019

dr hab. inż. Anna Kłos, WAT

 • IAG Inter-Commission Committee on "Geodesy for Climate Research" (ICCC), członek panelu sterującego Komitetem
 • IAG Joint Working Group, JWG C.8: Methodology of comparing/validating climate simulations with geodetic data, członek w kadencji 2019-2023.
 • IAG Joint Working Group, JWG C.2: Quality control methods for climate applications of geodetic tropospheric parameters, członek w kadencji 2019-2023.
 • IAG ICCT Joint Study Group, JSG 0.19 „Time series analysis in geodesy”, przewodnicząca.
 • IAG Working Group, WG 1.2.1 “Assessing impacts of loading on Reference Frame realizations”, wice-przewodnicząca.

prof. dr hab. Wiesław Kosek, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

 • IAG Joint Study Group (joint with ICCT, GGOS and ICCT) JSG 0.19: "Time-series analysis in geodesy", przewodniczący w kadencji 2015-2019
 • IAG SWG “Polar Motion and UT1” of JWG 3.1 "Theory of Earth Rotation and Validation" (joint with IAU), członek korespondent w kadencji 2015-2019

prof. dr hab. Andrzej Krankowski, UWM Olsztyn

-       IAG Working Group 4.3.1. "Real-time Ionosphere Monitoring", członek w kadencji 2015-2019

dr hab. inż. Krzysztof Kroszczynski, WAT Warszawa

 • IAG Working Group WG 4.3.6 "Troposphere Tomography" członek w kadencji 2015-2019

prof. dr hab. Jan Kryński, IGiK

 • IAG Study Group SG 2.1.1: "Techniques and metrology in terrestrial (land, marine, airborne) gravimetry of Sub-Commission 2.1 "Gravimetry and Gravity Networks", członek korespondent w kadencji 2015-2019
 • IAG Joint Working Group (joint with IGFS & IGETS) JWG 2.1.1.: "Establishment of a global absolute gravity reference system", członek w kadencji 2015-2019
 • IAG Council, przedstawiciel Polski w kadencji 2015-2019

dr Anna Krypiak-Gregorczyk, UWM Olsztyn

 • IAG Working Group 4.3.1. "Real-time Ionosphere Monitoring", członek w kadencji 2015-2019

dr hab. Jolanta Nastula, CBK PAN

 • IAG SWG "Polar Motion and UT1" of JWG 3.1 "Theory of Earth Rotation and Validation" (joint with IAU), członek w kadencji 2015-2019

dr hab. Tomasz Niedzielski, CBK PAN

 • IAG Joint Study Group (joint with ICCT, GGOS and ICCT) JSG 0.19: "Time-series analysis in geodesy", członek w kadencji 2015-2019

dr inż. Tomasz Olszak, PW

 • IAG Joint Working Group (joint with IGFS & IGETS) JWG 2.1.1.: "Establishment of a global absolute gravity reference system", członek korespondent w kadencji 2015-2019

dr hab. inż. Andrzej Pachuta, PW

 • IAG Study Group SG 2.1.1: "Techniques and metrology in terrestrial (land, marine, airborne) gravimetry" of Sub-Commission 2.1 "Gravimetry and Gravity Networks", członek korespondent w kadencji 2015-2019

dr inż. Jacek Paziewski, UWM Olsztyn

 • IAG Working Group 4.4.3:  „Reliability of low-cost & Android GNSS in navigation and geosciences”, przewodniczący w kadencji 2020-2024
 • IAG Inter-Commission Committee on Theory (ICCT) Joint Study Group T.31: Multi-GNSS theory and algorithms, członek w kadencji 2020-2024

dr hab. Waldemar Popiński, CBK PAN

 • IAG Joint Study Group (joint with ICCT, GGOS and ICCT) JSG 0.19: "Time-series analysis in geodesy", członek w kadencji 2015-2019

dr hab. inż Jacek Rapiński, UWM Olsztyn

 • IAG Working Group 4.1.2. "Indoor Positioning and Navigation", członek w kadencji 2015-2019

dr hab. inż. Witold Rohm, UP Wrocław

 • IAG Working Group WG 4.3.6 "Troposphere Tomography” przewodniczący w kadencji 2015-2019

dr inż. Rafał Sieradzki, UWM Olsztyn

 • IAG Working Group WG 4.3.4 "Ionosphere and Troposphere Impact on GNSS Positioning", członek w kadencji 2015-2019

dr hab. Krzysztof Sośnica, UP Wrocław

 • IAG Joint Study Group (joint with ICCT) JSG 0.14 "Fusion of multi-technique geodetic data", przewodniczący w kadencji 2015-2019
 • IAG Joint Study Group (Commissions 2 and GGOS) JSG 0.22 "Definition of next generation terrestrial reference frames", członek w kadencji 2015-2019

mgr inż. Katarzyna Stępniak, UWM Olsztyn

 • IAG Joint Working Group JWG 4.3.8 "GNSS tropospheric products for Climate", członek w kadencji 2015-2019

dr hab. Paweł Wielgosz, UWM Olsztyn

 • IAG Commission 4 "Positioning and Applications", członek Komitetu Sterującego w kadencji 2015-2019
 • IAG Sub-Commission 4.4 "Multi-Constellation GNSS", przewodniczący w kadencji 2015-2019
 • IAG Joint Study Group (Commissions 1, 4 and GGOS) JSG 0.17 "Multi-GNSS theory and algorithms", członek w kadencji 2015-2019
 • IAG Journal of Geodesy, Associate Editor w kadencji 2015-2019

dr inż. Karina Wilgan, UP Wrocław

 • IAG Joint Study Group (joint with ICCT) JSG 0.14 "Fusion of multi-technique geodetic data", członek w kadencji 2015-2019

dr inż. Agnieszka Wnek, UP Wrocław

 • IAG Joint Study Group (joint with ICCT) JSG 0.14 "Fusion of multi-technique geodetic data”, członek w kadencji 2015-2019

Przedstawiciele Polski w organach Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej (IAC)

dr hab. inż. Dariusz Gotlib, PW

 • IAC Commission on Location Based Services
 • IAC Commission on Ubiquitous Mapping

dr hab. inż. Robert Olszewski, PW

 • IAC Commission on Generalisation and Multiple Representation
 • IAC Commission on Geospatial Analysis and Modeling

dr hab. inż. Paweł Pędzich, PW

 • IAC Commission on Map Projections

dr hab. Marek Baranowski, IGiK

 • IAC - delegat Polski (1984-1999) i (2008- )

Przedstawiciele Polski w innych organizacjach zagranicznych, lub międzynarodowych

dr hab. Marek Baranowski, IGiK

 • Association Geographic Information Laboratories Europe (AGILE) - Sekretarz Generalny (2015 - )

prof. dr hab. Andrzej Borkowski, UP Wrocław

 • członek korespondent Niemieckiej Komisji Geodezji przy Bawarskiej Akademii Nauk (Ausschuss Geodaesie der Bayerischen Akademie der Wissenschaften (DGK))

dr hab. inż. Anna Kłos, WAT

 • EGU, Science Officer of Geodesy Division Science Team.
 • Journal of Geodesy (2019-2023), GPS Solutions. Edytor czasopism naukowych

prof. dr hab. Jan Kryński, IGiK

 • BIPM - Bureau International des Poids et Mesures (Międzynarodowe Biuro Wag i Mair w Paryżu) - Working Group on Gravimetry, członek od 2002 roku
 • Editorial Board of the Journal "Geodesy and Cartography", Vilnius, Lithuania, członek od 2002 roku

dr hab. inż. Jacek Paziewski, UWM

 • FIG - International Federation of Surveyors (Międzynarodowe Stowarzysze Geodetów), polski delegat do Komisji 5 „Positioning and Measurement”
 • Measurement Science and Technology, Journal of Surveying Engineering, Journal of Geodetic Science, IOPSciNotes, Geosciences, Advances in Geodesy and Geoinformatics. Edytor czasopism naukowych

prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek, UWM

 • FIG Commission 9 - Valuation and the Management of Real Estate