Absolwent Wydziału Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej WAT, specjalność geodezja wojskowa (1996). 2004 r. - Dr nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii, Wydziału Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej WAT. 2010 - dr hab. nauk technicznych w dziedzinie geodezji i kartografii, Akademia Górniczo Hutnicza Kraków, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Od maja 2019 profesor nauk technicznych. W latach 2012-2019 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Geodezji, a od 01.10.2019 r. jest  dziekanem Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT.

Płk prof. dr. hab. inż. Michał Kędzierski od 1999 roku pełni służbę w Wojskowej Akademii Technicznej realizując badania naukowe w dziadzinach fotogrametrii, teledetekcji oraz cyfrowego przetwarzania obrazów. W obszarze zainteresowań naukowo-badawczych prof. Kędzierskiego znajduje się rozpoznanie obrazowe i geoprzestrzenne w zastosowaniach wojskowych. Aktywnie uczestniczy w badaniach, które dotyczą wdrożenia zaawansowanych metod cyfrowego przetwarzania obrazów w systemach rozpoznawczych. Jego ostatnie prace związane są z poprawą jakości zobrazowań pozyskanych z bezzałogowych statków powietrznych w niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Prowadzi również badania dotyczące przetwarzania zobrazowań satelitarnych. Płk prof. Michał Kędzierski wykształcił wielu oficerów Służby Geograficznej WP i Rozpoznania Geoprzestrzennego. Był kierownikiem i wykonawcą wielu projektów badawczych finansowanych przez instytucje cywilne i wojskowe. Profesor jest członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji, uczestniczy również w pracach wielu polskich stowarzyszeń. Jako invited professor przeprowadził cykl wykładów na Uniwersytecie Technicznym im. Giedymina w Wilnie z zakresu fotogrametrii cyfrowej. Stale recenzuje publikacje w wielu czasopismach naukowych z listy JCR. Jest częstym ekspertem i doradcą instytucji wojskowych w sprawach związanych z rozpoznaniem satelitarnym i rozpoznaniem z niskiego pułapu. Jest współautorem/autorem ponad 150 publikacji, wśród których są liczne prelekcje i wystąpienia konferencyjne, publikacje z JCR oraz rozdziały w opracowaniach zbiorowych, a także cztery wydawnictwa o charakterze monograficznym. Wypromował 5 doktorów i był recenzentem 13 rozpraw doktorskich i wniosków habilitacyjnych.