Laureaci II Edycji Konkursu (edycja 2023)

Nagroda w obszarze tematycznym geodezja i geoinformacja:

Autor: dr inż. Kamil Smolak
Tytuł pracy: "Assessing the impact of data processing methods on bias in human mobility science" ("Ocena wpływu metod przetwarzania danych na obciążenie statystyczne w nauce o mobilności ludzi")
Promotor: dr hab. inż. Witold Rohm

Nagroda w obszarze tematycznym geodezja i geodynamika: 

Autor: dr inż. Dariusz Strugark
Tytuł pracy: "Satellite Laser Ranging to Low Earth Orbiters for Orbit Validation and Determination of Geodetic Parameters" ("Wykorzystanie obserwacji laserowych nisko orbitujących satelitów do walidacji ich orbit i wyznaczania parametrów geodezyjnych")
Promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Sośnica

 

Laureaci I Edycji Konkursu (edycja 2022)

Nagroda w obszarze tematycznym geodezja i geodynamika:

Autor: dr inż. Grzegorz Bury
Tytuł pracy: "Wyznaczanie precyzyjnych orbit satelitów GNSS z wykorzystaniem mikrofalowych i laserowych pomiarów odległości"
Promotor: dr hab. inż. Krzysztof Sośnica

Wyróżnienia w obszarze tematycznym geodezja i geodynamika:

Autor: dr inż. Artur Leńczuk
Tytuł pracy: "Badanie możliwości wykorzystania techniki GPS do wyznaczenia przemieszczeń pionowych skorupy ziemskiej wywołanych zmianami mas wód gruntowych"
Promotor: dr hab. inż. Anna Kłos

Autor: dr inż. Patrycja Wyszkowska
Tytuł pracy: "Uodporniona Msplit estymacja i jej podstawowe zastosowania"
Promotor: dr hab. inż. Robert Duchnowski