28 listopada 2023 roku

W dniu 28 listopada 2023 r. na Politechnice Warszawskiej odbyło się IX plenarne posiedzenie Komitetu Geodezji PAN.

W programie obrad znalazły się m.in. następujące tematy:

 • Wręczenie dyplomów laureatom II edycji Konkursu Komitetu Geodezji PAN o nagrodę za wyróżniające się prace doktorskie;
 • Aktualne problemy w Wydziale IV PAN;
 • Bieżące działania Komitetu Geodezji PAN;
 • Przyjęcie protokołu z 8. zebrania plenarnego Komitetu Geodezji PAN w kadencji 2020-2023 z 11 maja 2023 roku;
 • Informacja z 9. posiedzenia prezydium Komitetu Geodezji PAN z 20 października 2023 roku;
 • Sprawy Półrocznika “Advances in Geodesy and Geoinformation”;
 • Dyskusja nt. zmian w Regulaminie Konkursu o nagrodę Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk za wyróżniające się prace doktorskie;
 • Bieżące sprawy dot. strony internetowej Komitetu Geodezji PAN;
 • Informacja o działalności sekcji/komisji Komitetu Geodezji w 2023 r.;
 • Informacja nt. organizacji Seminarium pod patronatem Komitetu Geodezji PAN, podsumowującego rozwój badań i dydaktyki w zakresie geodezji w nowej dyscyplinie;
 • Dyskusja nt. sytuacji Instytutu Geodezji i Kartografii;
 • Sprawy bieżące i wolne wnioski.