21 września 2022 roku

W dniu 21 września 2022 odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej I edycji konkursu o nagrodę Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk. Na konkurs wpłynęły trzy wnioski o nagrodę KG PAN, dotyczące następujących prac doktorskich, obronionych w 2021 roku:

 

  1. rozprawa doktorska pt.: "Wyznaczanie precyzyjnych orbit satelitów GNSS z wykorzystaniem mikrofalowych i laserowych pomiarów odległości" autorstwa dr inż. Grzegorza Burego - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - praca wyróżniona decyzją Rady Dyscypliny inżynieria lądowa i transport UP we Wrocławiu.

  2. rozprawa doktorska pt.: "Badanie możliwości wykorzystania techniki GPS do wyznaczenia przemieszczeń pionowych skorupy ziemskiej wywołanych zmianami mas wód gruntowych" autorstwa dr inż. Artura Leńczuka - Wojskowa Akademia Techniczna - praca wyróżniona decyzją Rady Dyscypliny inżynieria lądowa i transport WAT w Warszawie.

  3. rozprawa doktorska pt.: "Uodporniona Msplit estymacja i jej podstawowe zastosowania" autorstwa dr inż. Patrycji Wyszkowskiej - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - praca wyróżniona decyzją Rady Dyscypliny inżynieria lądowa i transport UWM w Olsztynie.

Komisja jednomyślnie postanowiła następująco uhonorować złożone wnioski:

  • nagroda Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk za wyróżniającą się pracę doktorską,
    w obszarze tematycznym
    geodezja i geodynamika, dla pana dr inż. Grzegorza Burego;

  • wyróżnienie Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk za wyróżniające się prace doktorskie, w obszarze tematycznym geodezja i geodynamika, dla pana dr inż. Artura Leńczuka oraz pani dr inż. Patrycji Wyszkowskiej.