12 maja 2022 roku

W dniu 12 maja 2022 r. w Pałacu Staszica odbyło się VI plenarne posiedzenie Komitetu Geodezji PAN.

W programie obrad znalazły się m.in. następujące tematy:

 • Aktualne problemy w Wydziale IV PAN;
 • Informacja nt. projektu ustawy o Narodowym Centrum Kopernikańskim;
 • Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany tytułu czasopisma „Geodesy and Cartography”;
 • Sprawy Półrocznika “Advances in Geodesy and Geoinformation”;
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Komitetu Geodezji PAN;
 • Informacja o zakończeniu prac w programie EPOS-PL oraz postępie prac w programie EPOS-PL+;
 • Strona internetowa Komitetu Geodezji;
 • Sprawa ogłoszenia Konkursu Komitetu Geodezji PAN o nagrodę za wyróżniające się prace doktorskie;
 • Informacja z działalności sekcji/komisji Komitetu Geodezji w 2022 r.;
 • Podjęcie uchwały w sprawie powołania ekspertów do Sekcji Geoinformacji;
 • Organizacja w 2022 roku seminarium Komitetu Geodezji PAN podsumowującego rozwój badań i dydaktyki w zakresie geodezji w nowej dyscyplinie „Inżynieria lądowa i transport” ;
 • Sprawy bieżące i wolne wnioski.