20 kwiecień 2022 roku

W dniu 20 kwietnia 2022 r. odbyło się 6. posiedzenie prezydium Komitetu Geodezji, które miało charakter telekonferencji.

Omawiano na nim następujące tematy:

  • Działalność Komitetu Geodezji PAN na tle sprawozdania Komitetu za 2021 rok
  • Informacja o bieżącej aktywności w PAN
  • Bieżące działania Komitetu Geodezji PAN
  • Brak własnej dyscypliny odpowiadającej profilowi geodezji; pierwsze wnioski z ostatniej kategoryzacji
  • Zmiana tytułu Półrocznika „Geodesy&Cartography” na „Advances in Geodesy and Geoinformation” oraz bieżące sprawy czasopisma
  • Otwarte seminaria naukowe Komitetu Geodezji w 2022 roku – planowana tematyka
  • Sprawa organizacji w 2022 roku seminarium Komitetu Geodezji PAN podsumowującego rozwój badań i dydaktyki w zakresie geodezji w nowej dyscyplinie „Inżynieria lądowa i transport”
  • Strona internetowa Komitetu Geodezji PAN
  • Określenie terminu i nakreślenie wstępnego programu najbliższego posiedzenia plenarnego Komitetu Geodezji
  • Sprawy różne i wolne wnioski