4 listopada 2021 roku

W dniu 4 listopada 2021 r. w Pałacu Staszica odbyło się V plenarne posiedzenie Komitetu Geodezji PAN.

W programie obrad znalazły się m.in. następujące tematy:

 • Aktualne problemy w Wydziale IV PAN
 • Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany tytułu czasopisma „Geodesy and Cartography”;
 • Sprawy czasopisma „Geodesy and Cartography”;
 • Informacja na temat postępu prac w programie EPOS-PL oraz EPOS-PL+;
 • Strona internetowa Komitetu Geodezji;
 • Informacja nt. seminarium naukowego Komitetu Geodezji PAN;
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy sekcji Inżynieria Geoprzestrzenna;
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Komitetu Geodezji PAN;
 • Przyjęcie zaktualizowanego Regulaminu Konkursu na najlepsze prace doktorskie z tematyki geodezji i geoinformatyki;
 • Informacja z działalności sekcji/komisji Komitetu Geodezji w 2021 r.;
 • Organizacja w 2022 roku seminarium Komitetu Geodezji PAN podsumowującego rozwój badań i dydaktyki w zakresie geodezji w nowej dyscyplinie „Inżynieria lądowa i transport”
 • Sprawy bieżące i wolne wnioski.