13 maja 2021 roku

W dniu 13 maja 2021 r. odbyło się IV plenarne posiedzenie Komitetu Geodezji PAN, które miało charakter telekonferencji.

W programie obrad znalazły się m.in. następujące tematy:

 • Aktualne problemy w Wydziale IV PAN;
 • Sprawa projektu ustawy o Narodowym Centrum Kopernikańskim;
 • Wybory członków krajowych PAN w 2021 roku i wskazanie kandydatury przez KG PAN;
 • Wybory członków Akademii Młodych Uczonych w 2021 roku i wskazanie kandydatury przez KG PAN;
 • Sprawa przyszłości Instytutu Geodezji i Kartografii;
 • Sprawy Półrocznika Geodesy & Cartography;
 • Otwarte seminaria naukowe Komitetu Geodezji w 2021 roku;
 • Sprawa organizacji konkursu najlepsze prace doktorskie w Polsce z obszaru geodezji, geoinformatyki i teledetekcji;
 • Sprawa przyszłości Instytutu Geodezji i Kartografii;
 • Informacja na temat postępu prac w programie EPOS-PL oraz EPOS-PL+;
 • Strona internetowa Komitetu Geodezji;
 • Informacja nt. seminarium naukowego Komitetu Geodezji PAN;
 • Informacja o działalności sekcji/komisji Komitetu Geodezji w 2020 r.;
 • Sprawy różne i wolne wnioski.