21 września 2021 roku

W dniu 21 września 2021 r. odbyło się 5. zebranie prezydium Komitetu Geodezji, które miało charakter telekonferencji. Omawiano na nim następujące tematy:

  • Oferta zorganizowania Zgromadzenia naukowego IAG w Polsce w 2025 roku;
  • Wybory członków krajowych PAN w 2021 roku;
  • Wybory członków Akademii Młodych Uczonych w 2021 roku;
  • Projekt ustawy o Narodowym Centrum Kopernikańskim;
  • Zmiana tytułu półrocznika „Geodesy and Cartography” oraz aktualne sprawy dotyczące wydawnictwa;
  • Sprawy bieżące, w tym organizację kolejnego otwartego seminarium naukowego Komitetu Geodezji PAN oraz posiedzenia plenarnego Komitetu Geodezji PAN.