12 kwietnia 2021 roku

W dniu 12 kwietnia 2021 r. odbyło się 4. posiedzenie prezydium Komitetu Geodezji, które miało charakter telekonferencji. Omawiano na nim następujące tematy:

  • Sprawa projektu ustawy o Narodowym Centrum Kopernikańskim
  • Wybory członków krajowych PAN w 2021 roku
  • Wybory członków Akademii Młodych Uczonych w 2021 roku
  • Sprawa przyszłości Instytutu Geodezji i Kartografii
  • Sprawy Półrocznika Geodesy & Cartography
  • Otwarte seminaria naukowe Komitetu Geodezji w 2021 roku
  • Sprawa organizacji konkursu najlepsze prace doktorskie w Polsce z obszaru geodezji, geoinformatyki i teledetekcji
  • Strona internetowa Komitetu Geodezji
  • Określenie terminu i nakreślenie wstępnego programu najbliższego posiedzenia plenarnego Komitetu Geodezji
  • Sprawy różne i wolne wnioski