9 grudnia 2020 roku

W dniu 9 grudnia 2020 r. odbyło się III plenarne posiedzenie Komitetu Geodezji PAN, które miało charakter telekonferencji.

W programie obrad znalazły się m.in. następujące tematy:

 • Aktualne problemy w Wydziale IV PAN
 • kwestie planowanego przekształcenia Instytutu Geodezji i Kartografii w instytut działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • Sprawy czasopisma „Geodesy and Cartography”;
 • Strona internetowa Komitetu Geodezji;
 • Otwarte seminaria naukowe Komitetu Geodezji w 2020 i 2021 roku;
 • Konferencje naukowe pod patronatem Komitetu Geodezji w 2021 roku;
 • Konkurs na najlepsze prace doktorskie z tematyki geodezji i geoinformatyki;
 • Informacja na temat postępu prac w programie EPOS-PL oraz EPOS-PL+;
 • Sprawozdanie z działalności sekcji/komisji Komitetu Geodezji w 2020 r.;
 • Podsumowanie aktywności Komitetu Geodezji w kadencji 2020 r.;
 • Uaktualniony plan prac Komitetu Geodezji na 2021 rok;
 • Sprawy bieżące i wolne wnioski.