10 listopada 2020 roku

W dniu 10 listopada 2020 r. odbyło się 3. posiedzenie prezydium Komitetu Geodezji, które miało charakter telekonferencji.

Omawiano na nim następujące zagadnienia:

  • Sieć komitetów naukowych PAN – obecna i przyszła kadencja
  • Sprawa przyszłości Instytutu Geodezji i Kartografii
  • Sprawy Półrocznika Geodesy&Cartography
  • Konferencje naukowe pod patronatem Komitetu Geodezji w 2021 roku
  • Otwarte seminaria naukowe Komitetu Geodezji (2020 rok i 2021 rok)
  • Sprawa organizacji konkursu najlepsze prace doktorskie w Polsce z obszaru geodezji, geoinformatyki i teledetekcji
  • Strona internetowa Komitetu Geodezji (zmiany, uzupełnienia)
  • Wstępne podsumowanie aktywności Komitetu Geodezji w 2020 r.
  • Nakreślenie wstępnego programu najbliższego posiedzenia plenarnego Komitetu Geodezji planowanego na 9 grudnia 2020 r.
  • Sprawy różne i wolne wnioski