30 czerwca 2020 roku

W dniu 30 czerwca 2020 r. odbyło się II Plenarne posiedzenie Komitetu Geodezji PAN w kadencji 2020-2023. Posiedzenie odbyło się w trybie zdalnym.

W programie obrad znalazły się m.in. następujące zagadnienia:

 • Aktualne problemy w Wydziale IV PAN
 • Przyjęcie Regulaminu Komitetu Geodezji PAN
 • Referat naukowy nt. „Teledetekcja troposfery z użyciem sygnału GNSS” (dr hab. W. Rohm)
 • Sprawy czasopisma „Geodesy and Cartography”
 • sprawy powołania redaktorów tematycznych czasopisma „Geodesy and Cartography”
 • Informacja na temat postępu prac w programie EPOS-PL oraz przygotowań do EPOS-PL+
 • Informacja nt. projektu CENAGIS
 • Kwestie dot. strony internetowej Komitetu Geodezji
 • Dyskusja nt. formy seminarium naukowego Komitetu Geodezji PAN
 • Dyskusja o planach działalności sekcji/komisji Komitetu Geodezji w kadencji 2020-2023
 • Przyjęcie uchwały w sprawie składu sekcji i komisji Komitetu Geodezji PAN na kadencję 2020-2023
 • Dyskusja o planie prac Komitetu Geodezji na 2020 rok i kadencję 2020-2023
 • Sprawy różne i wolne wnioski