5 czerwca 2020 roku

W dniu 5 czerwca 2020 r. odbyło się 2. posiedzenie prezydium Komitetu Geodezji, które miało charakter telekonferencji. Posiedzenie odbywało się w poszerzonym składzie – udział w nim brali również przewodniczący sekcji i komisji Komitetu.

Omawiano na nim następujące zagadnienia:

  • Propozycja składu i programu działania organów (sekcji, komisji) Komitetu Geodezji w kadencji 2020-2023
  • Plan pracy Komitetu Geodezji w kadencji 2020-2023
  • Aktualne sprawy czasopisma „Geodesy and Cartogrphy”
  • Strona internetowa Komitetu Geodezji (zarządzanie, zmiany, uzupełnienia)
  • Referat naukowy na najbliższe posiedzenie plenarne Komitetu Geodezji
  • Program najbliższego posiedzenia plenarnego Komitetu Geodezji
  • Sprawy różne i wolne wnioski