26 maja 2020 roku

W dniu 26 maja 2020 r. odbyło się 1. posiedzenie prezydium Komitetu Geodezji, które miało charakter telekonferencji.

Omawiano na nim następujące zagadnienia:

  • Nowy Regulamin Komitetu Geodezji
  • Wniosek o nagrodę Wydziału IV PAN za 2019 rok
  • Propozycje zmian w czasopiśmie „Geodesy and Cartography”
  • Seminaria naukowe Komitetu Geodezji (2020 rok)
  • Strona internetowa Komitetu Geodezji
  • Referat naukowy na najbliższe posiedzenie plenarne Komitetu Geodezji
  • Nakreślenie wstępnego programu najbliższego posiedzenia plenarnego Komitetu Geodezji
  • Ustalenie terminu najbliższego posiedzenia plenarnego Komitetu Geodezji
  • Sprawy różne i wolne wnioski