12 maja 2020 roku

W dniu 12 maja 2020 r. odbyło się I Plenarne posiedzenie Komitetu Geodezji PAN w kadencji 2020-2023. Posiedzenie – inaugurujące prace Komitetu w nowej kadencji – odbyło się w trybie zdalnym, a przewodniczył mu Dziekan Wydziału IV PAN – prof. dr hab. inż. Antoni Rogalski.

W programie obrad znalazły się m.in. następujące zagadnienia:

  • Informacja o Polskiej Akademii Nauk.
  • Wybory Przewodniczącego Komitetu.
  • Wybory Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Komitetu.
  • Dyskusja dotycząca struktury Komitetu.
  • Dyskusja dotycząca programu działalności i planów pracy.