13 lipca 2019 roku, Montreal, Kanada

13 lipca 2019 roku podczas 27. Walnego Zgromadzenia IUGG w Montrealu w Kanadzie odbyło się uroczyste nadanie Profesorowi Janowi Kryńskiemu godności członka honorowego Międzynarodowej Unii Geodezji i Geofizyki (International Union of Geodesy and Geophysics, IUGG). Wyróznienie to jest zwieńczeniem wyjątkowych osiągnięć Pana Profesora w zakresie badań naukowych i współpracy międzynarodowej.

Więcej informacji https://geoforum.pl/news/27656/prof-jan-krynski-czlonkiem-honorowym-iugg .