24 kwietnia 2019 roku, Pałac Kultury i Nauki

W dniu 24 kwietnia 2019 roku odbyło się 8. zebranie plenarne Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2016-2020. Miejscem spotkania członków Komitetu był Pałac Kultury i Nauki w Warszawie. W programie posiedzenia znalazły się następujące zagadnienia:

  • aktualne problemy w Wydziale IV PAN,
  • sprawy wyborów do Komitetu Geodezji na kadencję 2020-2023,
  • referat naukowy nt. „ Zastosowanie nawigacyjnych systemów satelitarnych do badania współczesnych ruchów pionowych skorupy ziemskiej: zalety i ograniczenia”,
  • wyzwania dla Komitetu Geodezji w sytuacji zlikwidowania dyscypliny naukowej geodezja i kartografia,
  • sprawy półrocznika „Geodesy and Cartography”,
  • zaawansowanie prac związanych z opracowaniem raportu narodowego na IUGG2019,
  • postępy prac w programie EPOS-PL,
  • aktualność strony internetowej Komitetu Geodezji,
  • planowane konferencje pod patronatem Komitetu Geodezji w 2019 roku,
  • sprawy bieżące i wolne wnioski.