2 kwietnia 2019 roku, posiedzenie telekonferencyjne

Na posiedzeniu prezydium Komitetu Geodezji w dniu 2 kwietnia 2019 roku, które miało charakter telekonferencji, omawiane były następujące zagadnienia:

  • spotkanie kierownictwa PAN z przewodniczącymi komitetów naukowych, które miało miejsce 27 marca 2019 roku,
  • wybór nowych członków PAN,
  • powołanie Rady Komitetów PAN,
  • ocena działalności komitetów naukowych PAN w 2019 roku,
  • strategia oceny komitetów naukowych PAN na następną kadencję.

Przewodniczący Komitetu Geodezji PAN stwierdził, że dotychczasowa parametryczna ocena komitetów naukowych PAN nie zdała egzaminu i będzie zastąpiona,  przynajmniej na razie
w 2019 roku, oceną ekspercką. Na posiedzeniu prezydium Komitetu Geodezji PAN omawiana była również sprawa składu komitetów naukowych i problemowych na następną kadencję oraz szereg spraw związanych z programem najbliższego zebrania plenarnego Komitetu Geodezji.