27 września 2018 roku, Grybów

W dniach 25-27 września 2018 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Politechniki Warszawskiej w Grybowie odbyła się konferencja poświęcona problematyce związanej z realizacją i konserwacją  systemów odniesień przestrzennych. Organizatorem konferencji była Katedra Geodezji i Astronomii Geodezyjnej  Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Konferencja została objęta patronatem Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk. W komitecie naukowym tej konferencji zasiadali członkowie Komitetu Geodezji PAN: prof. dr hab. Aleksander Brzeziński, prof. dr hab. inż. Janusz Bogusz, prof. dr hab. inż. Bernard Kontny, prof. dr hab. inż. Jan Kryński oraz prof. dr hab. inż. Jerzy Rogowski.

Celem konferencji była wymiana myśli oraz dyskusja na temat  istniejącego stanu podstawowych osnów geodezyjnych w Polsce. Konferencja stanowiła również forum do prezentacji wyników badań oraz rezultatów projektów badawczych prowadzonych przez krajowe geodezyjne ośrodki naukowe.