9 marca 2018 roku, Politechnika Warszawska

W dniu 9 marca 2018 roku odbyło się 6. zebranie plenarne Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2016-2020. Miejscem spotkania członków Komitetu był Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. W programie posiedzenia znalazły się następujące zagadnienia:

Ustalono program następnej posiedzenia plenarnego:

 • Przyjęcie protokołu z 5. Zebrania plenarnego Komitetu Geodezji PAN,
 • Informacja z posiedzenia prezydium Komitetu Geodezji z 7 lutego 2018 roku,
 • Aktualne problemy w Wydziale IV PAN,
 • Referat naukowy S. Źróbek, R. Źróbek, nt. „Kierunki rozwoju gospodarki nieruchomościami
  w warunkach globalizacji”,
 • Informacja o stanie półrocznika „Geodesy and Cartography”,
 • Sprawa dyscypliny naukowej geodezja i kartografia,
 • Wniosek Komitetu Geodezji o nagrodę dla prof. Ewy Krzywickiej-Blum za książkę pt. "Map Functions”,
 • Zaawansowanie prac związanych z opracowaniem raportu narodowego na IUGG2019,
 • Informacja na temat postępu prac w programie EPOS-PL,
 • Strona internetowa Komitetu Geodezji,
 • Aktualny plan prac Komitetu Geodezji na 2018 rok,
 • Sprawy bieżące i wolne wnioski.