W dniach 29-31 maja 2017 roku w Centrum Innowacji i Transferu Technologii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim odbędzie się XXV Jubileuszowa Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości nt. „Rola infrastruktury informacji przestrzennej w sektorze nieruchomości”. Gospodarzem oraz współorganizatorem Konferencji są Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego oraz Katedra Zasobów Nieruchomości, Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Patronat nad konferencją objął Komitet Geodezji Polskiej Akademii Nauk.

Konferencja gromadzi przedstawicieli krajowych oraz zagranicznych ośrodków naukowych zajmujących się problematyką nieruchomości oraz przedstawicieli nauki i praktyki rynku nieruchomości. W ramach konferencji przewidziane są sesje plenarne oraz doktoranckie i posterowe. Zakres tematyczny konferencji obejmować będzie  najważniejsze zagadnienia związane z wykorzystaniem informacji geodezyjno-kartograficznej w gospodarowaniu nieruchomościami, analizami geoinformacyjnymi w zarządzaniu przestrzenią, wykorzystanie Bazy Danych Obiektów Topograficznych w gospodarce narodowej, analizą oddziaływań cech przestrzeni na decyzje przestrzenne, katastrem nieruchomości; metodami analizy rynku nieruchomości, wyceną nieruchomości, oceną efektywności inwestycji i doradztwem na rynku nieruchomości oraz zarządzaniem zasobami nieruchomości.