Na pierwszym zebraniu Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2016-2020, w dniu 8 lutego 2016 roku, został wybrany skład Prezydium Komitetu. Przewodniczącym Komitetu został prof. dr hab. inż. Jan Kryński z Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie. Wiceprzewodniczącymi Komitetu zostali prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz dr hab. inż. Paweł Wielgosz z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Sekretarzem naukowym Komitetu został dr hab. inż. Ireneusz Ewiak z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, a redaktorem naczelnym czasopisma "Geodesy and Cartography" dr hab. inż. Elżbieta Bielecka z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. 

Na pierwszym zebraniu Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2016-2020, w dniu 8 lutego 2016 roku, Dziekan Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. inż. Antoni Rogalski wręczył nominacje nowo wybranym członkom Komitetu Geodezji. Nominacje odebrało 29 osób.