Przewodniczący:

prof. dr hab. inż. Jan KRYŃSKI
Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie


Wiceprzewodniczący:

prof. dr hab. inż. Jarosław BOSY
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

dr hab. inż. Paweł WIELGOSZ, prof. UWM
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

Redaktor Naczelny półrocznika "Geodesy and Cartography"

prof. dr hab. inż. Elżbieta BIELECKA
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

Sekretarz naukowy:

dr hab. inż. Ireneusz EWIAK, prof. WAT
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji