1. dr hab. inż. Piotr BANASIK, prof. AGH
       Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
       Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
 
  2. prof. dr hab. inż. Marcin BARLIK 
       Politechnika Warszawska
       Wydział Geodezji i Kartografii
 
  3. prof. dr hab. inż. Elżbieta BIELECKA 
       Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
       Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
 
  4. dr hab. inż. Janusz BOGUSZ, prof. WAT
       Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
       Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezj
 
  5. prof. dr hab. inż. Andrzej BORKOWSKI
       Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
       Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
 
  6. prof. dr hab. inż. Jarosław BOSY
       Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
       Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
 
  7. prof. dr hab. Aleksander BRZEZIŃSKI 
       Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie
 
       Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
       Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
 
  9. prof. dr hab. inż. Andrzej FELSKI 
       Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
       Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego
 
10. prof. dr hab. inż. Mariusz FIGURSKI
       Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
       Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
 
11. dr hab. inż. Dariusz GOTLIB, prof. PW 
       Politechnika Warszawska
       Wydział Geodezji i Kartografii
 
12. prof. dr hab. inż. Ryszard HEJMANOWSKI 
       Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
       Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
  
13. prof. dr hab. inż. Andrzej HOPFER, czł. koresp. PAN
       Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki w Słupsku
       Wydział Gospodarki Przestrzennej i Geodezji
  
14. prof. dr hab. inż. Bernard KONTNY
       Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
       Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
  
15. prof. dr hab. inż. Wiesław KOSEK
       Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie
  
16. prof. dr hab. inż. Jan KRYŃSKI 
       Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie
  
17. dr hab. inż. Andrzej KWINTA, prof. UR
       Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
       Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
  
18. dr hab. inż. Marek MRÓZ, prof. UWM
       Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
       Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
  
19. prof. dr hab. inż. Bogdan NEY, czł. rzecz. PAN 
       Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie
  
20. dr hab. inż. Janusz OSTROWSKI, prof. AGH 
       Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
       Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
  
21. prof. dr hab. inż. Wojciech PACHELSKI 
       Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
       Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
  
22. prof. dr hab. inż. Krystian PYKA
       Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
       Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
  
23. prof. dr hab. inż. Jerzy ROGOWSKI 
       Politechnika Warszawska
       Wydział Geodezji i Kartografii
  
       Politechnika Warszawska
       Wydział Geodezji i Kartografii
 
25. prof. dr hab. inż. Cezary SPECHT
       Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
       Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego
  
26. dr hab. inż. Janusz URIASZ, prof. AM
       Akademia Morska w Szczecinie
       Wydział Nawigacji
  
27. dr hab. inż. Janusz WALO, prof. PW
       Politechnika Warszawska
       Wydział Geodezji i Kartografii
  
28. dr hab. inż. Paweł WIELGOSZ, prof. UWM 
       Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
       Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
  
29. prof. dr hab. inż. Ryszard ŹRÓBEK 
       Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
       Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
  
30. prof. dr hab. inż. Sabina ŹRÓBEK 
       Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
       Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa