Sekcja Geodezji i Geodynamiki

dr hab. inż. Piotr Banasik

prof. dr hab. inż. Marcin Barlik znak

dr hab. inż. Janusz Bogusz

prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy

prof. dr hab. Aleksander Brzeziński

prof. dr hab. inż. Mariusz Figurski

prof. dr hab. inż. Bernard Kontny

prof. dr hab. inż. Wiesław Kosek

prof. dr hab. inż. Jan Kryński

prof. dr hab. inż. Wojciech Pachelski

prof. dr hab. inż. Jerzy Rogowski

dr hab. inż. Janusz Walo

dr hab. inż. Paweł Aleksander Wielgosz

 

Sekcja Geoinformacji

prof. dr hab. inż. Elżbieta Bielecka

prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski

dr hab. inż. Ireneusz Ewiak

prof. dr hab. inż. Andrzej Felski

dr hab. inż. Dariusz Gotlib

prof. dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski

prof. dr hab. inż. Bernard Kontny

dr hab. inż. Andrzej Kwinta

dr hab. inż. Marek Mróz

dr hab. inż. Janusz Ostrowski

prof. dr hab. inż. Wojciech Pachelski

prof. dr hab. inż. Krystian Pyka

dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska-Mikulska

prof. dr hab. inż. Cezary Specht

dr hab. inż. Janusz Uriasz

prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek

prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek

 

Komisja ds. Kształcenia

prof. dr hab. inż. Elżbieta Bielecka

prof. dr hab. inż. Andrzej Felski

dr hab. inż. Dariusz Gotlib

dr hab. inż. Marek Mróz

prof. dr hab. inż. Bernard Kontny

prof. dr hab. inż. Jan Kryński

dr hab. inż. Andrzej Kwinta

prof. dr hab. inż. Jerzy Rogowski

dr hab. inż. Janusz Uriasz

dr hab. inż. Janusz Walo

prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek