Współczesne modele trajektorii stacji permanentnych GNSS

wygłoszony na 5. zebraniu plenarnym Komitetu Geodezji PAN w kadencji 2016-2020 w dniu 20 listopada 2017 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie

Integracja technik geodezji satelitarnej – wyzwania, możliwości i ograniczenia spójności obserwacji SLR, GNSS i GRACE

wygłoszony na 4. zebraniu plenarnym Komitetu Geodezji PAN w kadencji 2016-2020 w dniu 5 kwietnia 2017 roku w Instytucie Geodezji i Kartografii w Warszawie

Współczesne rozumienie pojęcia mapy w świetle nowych produktów i usług geoinformacyjnych

wygłoszony na 3. zebraniu plenarnym Komitetu Geodezji PAN w kadencji 2016-2020 w dniu 21 listopada 2016 roku w Pałacu Kultury i Nauki

Aktualny stan i perspektywy rozwoju globalnych systemów nawigacji satelitarnej

wygłoszony na 2. zebraniu plenarnym Komitetu Geodezji PAN w kadencji 2016-2020 w dniu 6 czerwca 2016 roku na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni

Modelowanie elementów geoinformacji na podstawie danych skanowania laserowego

wygłoszony na 10. zebraniu plenarnym Komitetu Geodezji PAN (22 maja 2015r.)

Istota magnetyzmu ziemskiego

wygłoszony na 9. zebraniu plenarnym Komitetu Geodezji PAN (17 października 2014r.)

Własności spektralne masek filtrów Laplace’a 3-go i 5-go stopnia

wygłoszony na 7. zebraniu plenarnym Komitetu Geodezji PAN (5 listopada 2013r.)

Zastosowanie transformacji falkowej w fotogrametrii i teledetekcji – stan i perspektywy

wygłoszony na 6. zebraniu plenarnym Komitetu Geodezji PAN (8 marca 2013r.)

Dostępność, niezawodność i ciągłość w nawigacji i geodezji

wygłoszony na 5. zebraniu plenarnym Komitetu Geodezji PAN (10 grudnia 2012r.)

Model troposfery z obserwacji GNSS i meteorologicznych

wygłoszony na 4. zebraniu plenarnym Komitetu Geodezji PAN (17 kwietnia 2012r.)

Rola monitorowania i prognozowania parametrów orientacji przestrzennej Ziemi ze szczególnym uwzględnieniem współrzędnych bieguna ziemskiego

wygłoszony na 3. zebraniu plenarnym Komitetu Geodezji PAN (15 października 2012r.)

Procedury i wyniki ostatniego konkursu grantów Narodowego Centrum Nauki - propozycje zmian
wygłoszony na 2. zebraniu plenarnym Komitetu Geodezji PAN (2 luty 2012r.)