Sympozjum Sekcji Geodezji i Geodynamiki Komitetu Geodezji PAN, 27-29 września 2017 roku, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie.

Na sympozjum Komitetu Geodezji PAN nt. „Monitorowanie dynamiki Ziemi w ramach systemu GGOS”, które odbyło się w Warszawie, w dniach 27–29 września 2017 r. przedstawiono prezentacje dotyczące współczesnych problemów naukowych geodezji związanych z układami odniesienia, badaniem pola ciężkości Ziemi, współczesnymi ruchami dynamicznymi oraz zastosowań nawigacyjnych systemów satelitarnych.