13 lipca 2019 roku, Montreal, Kanada

13 lipca 2019 roku podczas 27. Walnego Zgromadzenia IUGG w Montrealu w Kanadzie odbyło się uroczyste nadanie Profesorowi Janowi Kryńskiemu godności członka honorowego Międzynarodowej Unii Geodezji i Geofizyki (International Union of Geodesy and Geophysics, IUGG). Wyróznienie to jest zwieńczeniem wyjątkowych osiągnięć Pana Profesora w zakresie badań naukowych i współpracy międzynarodowej.

Więcej informacji https://geoforum.pl/news/27656/prof-jan-krynski-czlonkiem-honorowym-iugg .

24 kwietnia 2019 roku, Pałac Kultury i Nauki

W dniu 24 kwietnia 2019 roku odbyło się 8. zebranie plenarne Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2016-2020. Miejscem spotkania członków Komitetu był Pałac Kultury i Nauki w Warszawie. W programie posiedzenia znalazły się następujące zagadnienia:

2 kwietnia 2019 roku, posiedzenie telekonferencyjne

Na posiedzeniu prezydium Komitetu Geodezji w dniu 2 kwietnia 2019 roku, które miało charakter telekonferencji, omawiane były następujące zagadnienia:

30 października 2018 roku, Pałac Kultury i Nauki w Warszawie

W dniu 30 października 2018 roku odbyło się 7. zebranie plenarne Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2016-2020. Miejscem spotkania członków Komitetu był Pałac Kultury i Nauki w Warszawie. W programie posiedzenia znalazły się następujące zagadnienia:

27 września 2018 roku, Grybów

W dniach 25-27 września 2018 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Politechniki Warszawskiej w Grybowie odbyła się konferencja poświęcona problematyce związanej z realizacją i konserwacją  systemów odniesień przestrzennych. Organizatorem konferencji była Katedra Geodezji i Astronomii Geodezyjnej  Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Konferencja została objęta patronatem Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk. W komitecie naukowym tej konferencji zasiadali członkowie Komitetu Geodezji PAN: prof. dr hab. Aleksander Brzeziński, prof. dr hab. inż. Janusz Bogusz, prof. dr hab. inż. Bernard Kontny, prof. dr hab. inż. Jan Kryński oraz prof. dr hab. inż. Jerzy Rogowski.

31 lipca 2018 roku, Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie

Drugie w 2018 roku posiedzenie prezydium Komitetu Geodezji odbyło się 31 lipca 2018 roku w Instytucie Geodezji i Kartografii w Warszawie. Na posiedzeniu tym były omawiane następujące zagadnienia:

9 marca 2018 roku, Politechnika Warszawska

W dniu 9 marca 2018 roku odbyło się 6. zebranie plenarne Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2016-2020. Miejscem spotkania członków Komitetu był Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. W programie posiedzenia znalazły się następujące zagadnienia:

20 listopada 2017 roku, Pałac Kultury i Nauki

Na spotkaniu zostały omówione przygotowania do planowanego seminarium nt. "Modelowania informacji geograficznej", wyrażono opinię na temat nowego podziału dyscyplin naukowych w Polsce oraz posumowano internetową dyskusję członków Sekcji Geoinformacji w tym zakresie. Dyskutowano również na temat podstawowych pojęć w zakresie geoinformacji. Omówione zostały plany Sekcji w 2018 roku.

11-20 listopada 2017 roku

W związku z przygotowywaną w Polsce nową Ustawą dotyczącą nauki i szkolnictwa wyższego (tzw. Ustawa 2.0) i związaną z nią nową klasyfikacją dyscyplin naukowych, członkowie Sekcji Geoinformacji Komitetu Geodezji przeprowadzili w dniach 11–20 listopada obszerną dyskusję za pośrednictwem poczty elektronicznej.

20 listopada 2017 roku, Pałac Kultury i Nauki w Warszawie

Posiedzenie prowadził prof. J. Kryński, przewodniczący KG PAN. Prof. J. Kryński podzielił się informacjami z przebiegu posiedzenia Prezydium Komitetu Geodezji, które odbyło się 13 października 2017 roku, a także przedstawił aktualne problemy i działania podejmowane w Wydziale IV PAN.