Urodziła się 28 lutego 1988 r. w Łodzi. Tytuł magistra inżyniera zdobyła w 2012 roku na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskała w 2016 r. na podstawie przedłożonej i obronionej pracy doktorskiej pt. „Badanie wiarygodności prędkości stacji permanentnych w regionalnych sieciach GNSS w kontekście analiz geodynamicznych”. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych otrzymała w 2019 r. w ówczesnej dyscyplinie naukowej Geodezja i Kartografia za osiągnięcie naukowe pt. „Analiza modelu funkcjonalnego geodezyjnych szeregów czasowych z uwzględnieniem procesów stochastycznych”.

W październiku 2013 r. została zatrudniona na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej, gdzie później objęła stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego, a obecnie (od 2019 r.) jest tam zatrudniona na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych. Działalność dydaktyczną prowadzi na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji oraz w Instytucie Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej, w ramach zajęć z geodezji podstawowej oraz układów odniesienia w geodezji.

Jest laureatką prestiżowego stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej za 2018 rok. Otrzymała 15 nagród za działalność naukową, w tym 6 stypendiów międzynarodowych przyznanych przez Europejską Unię Geofizyki czy Międzynarodową Asocjację Geodezji. Była kierownikiem jednego projektu badawczego finansowanego przez NCN oraz wykonawcą w innych 18 projektach badawczych, w tym w projekcie finansowanym przez Unię Europejską i realizowanym przez konsorcjum European Cooperation in Science and Technology (COST). Należy do panelu ekspertów sterującego grupą Międzynarodowej Asocjacji Geodezji Inter-Commission Committee on „Geodesy for Climate Research”, a także jest członkiem 7 organizacji międzynarodowych, w tym m.in. Europejskiej Unii Nauk o Ziemi (European Geosciences Union), Amerykańskiej Unii Geofizycznej (American Geophysical Union), czy  Międzynarodowych wspólnych grup badawczych Międzynarodowej Asocjacji Geodezji, ICCT: JSG 0.19: „Time series analysis in geodesy”, ICCC:  JWG C.8: „Methodology of comparing/validating climate simulations with geodetic data”, czy ICCC: JWG C.2: „Quality control methods for climate applications of geodetic tropospheric parameters”. W styczniu 2019 r. uzyskała prestiżową pozycję Visiting Professor na Uniwersytecie w Bonn, jako Mercator Fellow w projekcie „New Refined Observations of Climate Change from Spaceborne Gravity Missions (NEROGRAV)” przyznanym przez Niemiecką Wspólnotę Badawczą DFG (niem. Deutsche Forschungsgemeinschaft). Do jej osiągnięć naukowych zaliczyć należy również przedstawienie ponad 140 prezentacji na konferencjach naukowych, głównie w języku angielskim.

Jest autorką lub współautorką ponad 40 publikacji naukowych z zakresu geodezji podstawowej, fizycznej i układów odniesienia. Wygłosiła 3 prezentacje zaproszone w ośrodkach zagranicznych oraz odbyła 9 staży międzynarodowych, praktykując w wiodących ośrodkach zagranicznych (Uniwersytet w Bonn, Deutsche GeoForschungsZentrum GFZ, Uniwersytet w Luksemburgu czy Królewskie Obserwatorium Belgii). Obecnie jest edytorem w czasopismach „Journal of Geodesy”, „GPS Solutions” i „GEM - International Journal on Geomathematics”. Jest również redaktorem naczelnym czasopisma „Geodesy and Cartography” wydawanego przez Polską Akademię Nauk.

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ORCID-ID: https://orcid.org/0000-0001-6742-8077

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Anna_Klos

www: https://www.wig.wat.edu.pl/index.php/pracownicy/wizytowki/geodezja-i-kartografia/326-dr-hab-inz-anna-klos-prof-uczelni