Prof. dr hab. inż. Paweł WIELGOSZ

Katedra Geodezji

Wydział Geoinżynierii

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

 

Prof. dr hab. inż. Paweł Wielgosz w 2002 roku uzyskał stopień naukowy doktora, zaś w 2011 roku doktora habilitowanego. W 2019 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk inżynieryjno- technicznych. Jego zainteresowania badawcze obejmują precyzyjne pozycjonowanie z wykorzystaniem technik Global Navigation Satellite Systems (GNSS) oraz zastosowanie technik satelitarnych do monitorowania stanu ziemskiej jonosfery i troposfery. Jest autorem lub współautorem ponad 60 oryginalnych prac naukowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach o szerokiej cyrkulacji międzynarodowej (w tym ponad 40 w czasopismach indeksowanych przez JCR), 250 referatów naukowych oraz 3 patentów. Według bazy WoS jego prace były cytowane 800 razy, index h=18. Kierował 7 projektami badawczymi, w tym międzynarodowymi finansowanymi przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA). Ponadto jako wykonawca uczestniczył w kilkunastu projektach naukowych krajowych i zagranicznych. Jest ekspertem w konkursach H2020, NCN, NAWA, FNP oraz NCBiR.

 

Od 2020 r. prof. Paweł Wielgosz pełni na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (UWM) funkcję Prorektora ds. umiędzynarodowienia uczelni. W latach 2017-2020 pełnił funkcję Dziekana Wydziału Geoinżynierii, a latach 2012-2017 Prodziekana ds. Nauki. W latach 2015-2017 pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Geodezji. Jest również członkiem Senatu UWM oraz członkiem Rady Rektora UWM.

 

Ponadto jest członkiem rad naukowych Instytutu Geodezji i Kartografii (od 2017 r.) oraz Centrum Badań Kosmicznych PAN (od 2019 r.). Od 2016 roku pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Komitetu Geodezji PAN, a od 2019 roku Przewodniczącego Sekcji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN. W 2019 roku został powołany na  członka Komitetów Narodowych ds. Międzynarodowej Unii Nauk Radiowych (URSI) oraz ds. Współpracy z Międzynarodową Unią Geodezji i Geofizyki (IUGG) PAN. Jest również członkiem Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej.

 

Prof. Paweł Wielgosz jest aktywnym członkiem międzynarodowych organizacji naukowych: International Association of Geodesy - IAG, European Geosciences Union - EGU, International GNSS Service - IGS. W Międzynarodowej Asocjacji Geodezji (IAG) pełni funkcję Przewodniczącego Podkomisji 4.4: „GNSS Integrity and Quality Control”, a od 2007 jest członkiem Zarządu Komisji 4: „Positioning and Applications”. Od 2015 roku jest także członkiem Global Geodetic Observing System (GGOS) Science Panel. Jest zastępcą redaktora naczelnego czasopisma Journal of Geodesy (IF= 5.280) oraz członkiem rad wydawniczych Journal of Satellite Navigation, Artificial Satellites, Reports on Geodesy and Geoinformatics, Journal of Geodetic Science oraz Geodesy and Cartography. Od 2020 roku jest członkiem GNSS Science Advisory Committee (GSAC) przy ESA.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www:  https://orcid.org/0000-0002-5542-1481

https://www.researchgate.net/profile/Pawel_Wielgosz