Teledetekcja troposfery z użyciem sygnału GNSS

wygłoszony na 2. zebraniu plenarnym Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2020-2023 w dniu 30 czerwca 2020 r. w formie zdalnej.

Referat naukowy nt. „Teledetekcja troposfery z użyciem sygnału GNSS” wygłosił dr hab. Witold Rohm z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Prelegent przedstawił główne aktywne obszary badawcze meteorologii GNSS: obserwacje naziemne, obserwacje satelitarne, reflektometryczne oraz polarymetryczne, wskazując jednocześnie poziom rozwoju poszczególnych obszarów (pozyskanie obserwacji, aplikacja obserwacji i wykorzystanie wyników). W pierwszej części referatu Dr Rohm skupił się na zagadnieniach związanych z przetwarzaniem obserwacji GNSS do postaci modeli tomograficznych, wpływie chmur i deszczu na propagacje fal systemów GNSS i pojawiające się błędy systematyczne z tym związane.

W kolejnej części referatu, prelegent przedstawił wyniki aplikacji obserwacji troposfery w monitorowaniu i szybkich predykcjach niebezpiecznych zjawisk pogodowych. W części kończącej referat Dr Rohm zademonstrował możliwości jakie daje asymilacja danych GNSS w numerycznych modelach prognozy pogody.