11 maja 2023 roku

W dniu 11 maja 2023 r. w Pałacu Staszica odbyło się VIII plenarne posiedzenie Komitetu Geodezji PAN.

W programie obrad znalazły się m.in. następujące tematy:

  • Aktualne problemy w Wydziale IV PAN;
  • Bieżące działania Komitetu Geodezji PAN;
  • Dyskusja nt. postępowań awansowych wg nowych przepisów oraz pojawiających się problemach;
  • Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Konkursu o nagrodę Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk za wyróżniające się prace doktorskie;
  • Sprawy wydawnicze półrocznika “Advances in Geodesy and Geoinformation”;
  • Informacja o Centrum Analiz Geoprzestrzennych i Obliczeń Satelitarnych (CENAGIS)
  • Strona internetowa Komitetu Geodezji;
  • Informacja z działalności sekcji/komisji Komitetu Geodezji w 2022 r.;
  • Organizacja w 2023 roku seminarium Komitetu Geodezji PAN podsumowującego rozwój badań i dydaktyki w zakresie geodezji w nowej dyscyplinie „Inżynieria lądowa, geodezja i transport” ;
  • Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Ponadto podczas posiedzenia plenarnego referat naukowy nt. "Geomonitoring and Mine Surveying as Integrative Part of Environmental Management in the Mineral Resource and Energy Industry – Future Challenge" wygłosił prof. Jörg Benndorf z TU Bergakademie Freiberg.