19 kwietnia 2023 roku

W dniu 19 kwietnia 2023 r. odbyło się 8. posiedzenie prezydium Komitetu Geodezji, które miało charakter telekonferencji.

Omawiano na nim następujące tematy:

 • Informacja nt nowych władz Polskiej Akademii Nauk
 • Stanowisko KG PAN w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie współczynników kosztochłonności prowadzenia kształcenia na studiach stacjonarnych
 • Informacja z posiedzenia Prezydium PAN 18 kwietnia 2023 r., m.n. dotyczące sieci nowych komitetów naukowych
 • Wstępne przygotowania do wyborów do Komitetu Geodezji PAN kolejnej kadencji
 • Bieżące działania Komitetu Geodezji PAN
 • Konkurs o nagrodę KG PAN za wyróżniające się prace doktorskie w 2023 roku
 • Sprawy czasopisma „Advances in Geodesy and Geoinformation”
 • Otwarte seminarium naukowe Komitetu Geodezji w 2023 roku – planowana tematyka
 • Sprawa organizacji seminarium Komitetu Geodezji PAN podsumowującego rozwój badań i dydaktyki w zakresie geodezji w nowej dyscyplinie „Inżynieria lądowa, geodezja i transport”
 • Określenie terminu i nakreślenie wstępnego programu najbliższego posiedzenia plenarnego Komitetu Geodezji
 • Sprawy różne i wolne wnioski