16 listopada 2022 roku

W dniu 16 listopada 2022 r. w Pałacu Kultury i Nauki odbyło się VII plenarne posiedzenie Komitetu Geodezji PAN.

W programie obrad znalazły się m.in. następujące tematy:

  • Wręczenie dyplomów laureatom I edycji Konkursu Komitetu Geodezji PAN o nagrodę za wyróżniające się prace doktorskie
  • Aktualne problemy w Wydziale IV PAN;
  • Wnioski dla Komitetu Geodezji PAN z ewaluacji dyscyplin naukowych;
  • Sprawy Półrocznika “Advances in Geodesy and Geoinformation”;
  • Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Konkursu o nagrodę Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk za wyróżniające się prace doktorskie;
  • Informacja o postępie prac w programie EPOS-PL+;
  • Strona internetowa Komitetu Geodezji;
  • Informacja z działalności sekcji/komisji Komitetu Geodezji w 2022 r.;
  • Organizacja w 2023 roku seminarium Komitetu Geodezji PAN podsumowującego rozwój badań i dydaktyki w zakresie geodezji w nowej dyscyplinie „Inżynieria lądowa i transport” ;
  • Sprawy bieżące i wolne wnioski.