11 października 2022 roku

W dniu 11 października 2022 r. odbyło się 7. posiedzenie prezydium Komitetu Geodezji, które miało charakter telekonferencji. Omawiano na nim następujące tematy:

 • Informacja z zebrania przewodniczących komitetów naukowych WIV PAN 6 października 2022 r.
 • Ocena komitetów naukowych PAN
 • Wnioski dla Komitetu Geodezji PAN z ewaluacji dyscyplin naukowych
 • Bieżące działania Komitetu Geodezji PAN
 • Sprawy czasopisma „Advances in Geodesy and Geoinformation
 • Otwarte seminarium naukowe Komitetu Geodezji w 2022 roku – planowana tematyka
 • Sprawa organizacji seminarium Komitetu Geodezji PAN podsumowującego rozwój badań i dydaktyki w zakresie geodezji w nowej dyscyplinie „Inżynieria lądowa i transport”
 • Strona internetowa Komitetu Geodezji PAN
 • Wstępne przygotowania do wyborów do Komitetu Geodezji PAN kolejnej kadencji
 • Określenie terminu i nakreślenie wstępnego programu najbliższego posiedzenia plenarnego Komitetu Geodezji
 • Sprawy różne i wolne wnioski