16 listopada 2022 roku

Komitet Geodezji Polskiej Akademii Nauk serdecznie zaprasza do udziału w seminarium naukowym, które odbędzie się w dniu 16 listopada 2022 r. o godz. 12:30 w formie hybrydowej. Referat pt. „Is Knowledge a Graph?”, wygłosi prof. Krzysztof Janowicz z University of California, Santa Barbara, USA.

Link do spotkania

Streszczenie wystąpienia

W referacie autor przedstawi podstawowe założenia i dotychczasowe wyniki badań prowadzonych w ramach projektu KnowWhereGraph.

KnowWhereGraph ma na celu dostarczenie w ciągu kilku sekund informacji o obszarze dla każdego regionu na Ziemi, aby odpowiedzieć na pytania takie jak.

"Co tu jest?",  "Co się tu działo wcześniej?", "Kto wie więcej?",  "Jak to się ma do innych regionów lub poprzednich wydarzeń?".

Dzięki nowoczesnym technologiom opartym na grafach wiedzy,  decydenci i naukowcy zajmujący się danymi mogą szybko wzbogacać dane o miliardy połączonych, aktualnych faktów na styku człowiek-środowisko, aby uzyskać świadomość sytuacyjną niezbędną do podejmowania dobrych decyzji.

Grafy wiedzy nie są jedynie zestawem technologii, ale nowatorskim paradygmatem reprezentowania, wyszukiwania i integrowania danych z wysoce heterogenicznych źródeł. W ciągu zaledwie kilku lat grafy wiedzy stały się podstawowym elementem nowoczesnych wyszukiwarek, inteligentnych asystentów osobistych, wywiadu gospodarczego, zarządzania łańcuchem dostaw i wielu innych obszarów zastosowań. Dzięki powiązaniu grafów wiedzy  z geoinformacją możliwe jest uzyskanie nowej funkcjonalności systemów GIS.

----

Krzysztof Janowicz jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Kalifornijskiego (UC Santa Barbara - UCSB) oraz dyrektorem "Center for Spatial Studies" na tym uniwersytecie. Jest również profesorem zwyczajnym na Uniwersytecie Wiedeńskim . Profesor Krzysztof Janowicz pełni m.in rolę redaktora naczelnego czasopisma "Semantic Web". Na USCB prowadzi "STKO Lab", które bada rolę przestrzeni i czasu dla organizacji wiedzy. W latach 2009-2011 j był adiunktem w Centrum GeoVISTA na Wydziale Geografii Uniwersytetu Stanowego Pensylwanii, USA. Przed przeprowadzką do USA pracował jako badacz podoktorski w Instytucie Geoinformatyki Uniwersytetu  Münsterze w Niemczech w międzynarodowej grupie badawczej" Training Group on Semantic Integration of Geospatial Information oraz w Münster Semantic Interoperability Lab" (MUSIL). Posiada doktorat z geoinformatyki (2008) i dyplom z ekologii (2003) z tej samej uczelni.