30 października 2018 roku, Pałac Kultury i Nauki w Warszawie

W dniu 30 października 2018 roku odbyło się 7. zebranie plenarne Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2016-2020. Miejscem spotkania członków Komitetu był Pałac Kultury i Nauki w Warszawie. W programie posiedzenia znalazły się następujące zagadnienia:

 • Przyjęcie protokołu z 6. zebrania plenarnego Komitetu Geodezji PAN,
 • Informacja z posiedzenia prezydium Komitetu Geodezji z 31 lipca 2018 roku,
 • Aktualne problemy w Wydziale IV PAN,
 • Referat naukowy W. Godah, „Contribution of dedicated gravity satellite missions to geoid modelling and the realization of the vertical reference system”
 • Informacja o stanie półrocznika „Geodesy and Cartography”,
 • Sprawa dyscypliny naukowej geodezja i kartografia i ustawa 2.0,
 • Zaawansowanie prac związanych z opracowaniem raportu narodowego na IUGG2019,
 • Informacja na temat postępu prac w programie EPOS-PL,
 • Strona internetowa Komitetu Geodezji,
 • Plan prac Komitetu Geodezji na 2019 rok,
 • Sprawy bieżące i wolne wnioski.