31 lipca 2018 roku, Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie

Drugie w 2018 roku posiedzenie prezydium Komitetu Geodezji odbyło się 31 lipca 2018 roku w Instytucie Geodezji i Kartografii w Warszawie. Na posiedzeniu tym były omawiane następujące zagadnienia:

  • Sprawy Półrocznika „Geodesy&Cartography”
  • Seminaria naukowe Komitetu Geodezji (2018 i 2019 rok)
  • Aktualizacja czasopism na listach ministerialnych i ich punktacji
  • Ustawa 2.0; rozporządzenia dotyczące dziedzin i dyscyplin, ewaluacji dyscyplin i listy czasopism
  • Strona internetowa Komitetu Geodezji (zmiany, uzupełnienia)
  • Sprawa czasopisma Artificial Satellites (stanowisko Prezydium KG)
  • Referat naukowy na najbliższe posiedzenie plenarne Komitetu Geodezji
  • Nakreślenie wstępnego programu najbliższego posiedzenia plenarnego Komitetu Geodezji
  • Ustalenie miejsca i daty najbliższego posiedzenia plenarnego Komitetu Geodezji
  • Sprawy różne i wolne wnioski