13 października 2017 roku, Komunikator internetowy

Drugie w 2017 roku posiedzenie prezydium Komitetu Geodezji w odbyło się 13 października za pośrednictwem komunikatora internetowego. Na posiedzeniu tym omawiane były następujące zagadnienia:

 • Utrzymanie dyscypliny naukowej geodezja i kartografia;
 • Przebieg prac związanych z opracowaniem raportu narodowego na Międzynarodową Unię Geodezji i Geofizyki w 2019 roku;
 • Zmiany i uzupełnienia strony internetowej Komitetu Geodezji;
 • Sprawy półrocznika Komitetu Geodezji „Geodesy & Cartography”;
 • Podsumowanie Sympozjum EUREF2017;
 • Podsumowanie XXV Konferencji Naukowej Towarzystwa Naukowego Nieruchomości (Olsztyn, 29–31 maja 2017);
 • Podsumowanie i wnioski z konferencji Sekcji Geodezji i Geodynamiki (Warszawa, 26–28 września 2017);
 • Plany konferencji naukowych pod patronatem Komitetu Geodezji w 2018 roku;
 • Sprawozdanie z działalności Komitetu Geodezji w 2017 roku oraz plany na 2018 rok;
 • Referat naukowy na najbliższe posiedzenie plenarne Komitetu Geodezji;
 • Nakreślenie wstępnego programu i ustalenie miejsca najbliższego zebrania plenarnego Komitetu Geodezji;