20 listopada 2017 roku, Pałac Kultury i Nauki

Na spotkaniu zostały omówione przygotowania do planowanego seminarium nt. "Modelowania informacji geograficznej", wyrażono opinię na temat nowego podziału dyscyplin naukowych w Polsce oraz posumowano internetową dyskusję członków Sekcji Geoinformacji w tym zakresie. Dyskutowano również na temat podstawowych pojęć w zakresie geoinformacji. Omówione zostały plany Sekcji w 2018 roku.