Komisja 4 “Positioning and Applications” Międzynarodowej Asocjacji Geodezji (IAG) zorganizowała swoje pierwsze Sympozjum. Odbyło się ono w Wrocławiu, w dniach 4 do 7 września 2016 roku, w Centrum Naukowo-Dydaktycznym Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

W imieniu Komitetu Geodezji PAN uczestników Sympozjum powitał prof. Jan Kryński. W wydarzeniu uczestniczyło 70 naukowców, przedstawiając wyniki swoich prac w trakcie 40 prezentacji ustnych i na 18 posterach. Dodatkowo odbył się zebrania grup roboczych Komisji 4. Elektroniczne wersje prezentacji oraz posterów dostępne są na stronie programu konferencji: http://www.igig.up.wroc.pl/IAG2016/?page=2

Komitet naukowy Sympozjum składał się z członków Komitetu Wykonawczego Komisji 4. Lista członków komitetu znajduje się pod adresem: http://www.igig.up.wroc.pl/IAG2016/?page=3

Lokalny komitet Organizacyjny (http://www.igig.up.wroc.pl/IAG2016/?page=4), kierowany przez Tomasza Hadasia, Krzysztofa Sośnicę, Annę Krypiak-Gregorczyk i Jacka Paziewskiego, wykonał ogromną pracę, zasługującą na uznanie wszystkich uczestników Sympozjum.

Sympozjum dotyczyło obszarów zainteresowania Komisji 4, które z natury są szerokie. Obszary te dzielą się na cztery podkomisje. Podkomisja 1 zajmuje się powstającymi technologiami pozycjonowania, zawierając np. pozycjonowanie wewnątrz budynków, pozycjonowanie i nawigację UAV, pozycjonowanie i nawigację przy użyciu smartfonów oraz wszechobecne pozycjonowanie. Podkomisja 2 koncentruje się na aplikacjach, od mapowania do monitorowania deformacji, uwzględniając systemy wielosensorowe i skaning laserowy. Zdalne monitorowanie atmosfery jest punktem centralnym dla podkomisja 3, która zajmuje się jonosferą, troposferą, pomiarami okultacyjnymi, reflektometrią oraz pogodą kosmiczną. Podkomisja 4 jest dedykowana dla metod oraz technologii związanych z rozwojem i aplikacjami pozycjonowania z użyciem obserwacji z wielu konstelacji GNSS.

 iag commision4

Zdjęcie grupowe Sympozjum Komisja 4 IAG