W dniu 14 października 2016 roku w Instytucie Geodezji i Kartografii w Warszawie odbyło się 3. zebranie Prezydium Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2016-2020. W posiedzeniu wzięli udział wszyscy członkowie Prezydium.

Zebrani przedyskutowali szereg kwestii zawartych w wymienionym poniżej porządku obrad:

 • Informacja o 2 posiedzeniu Prezydium Komitetu Geodezji PAN we Wrocławiu, 5 września 2016 r.,
 • Informacja o zgłoszeniach członków Komitetu do udziału w pracach Sekcji i Komisji Komitetu,
 • Zaproponowanie przewodniczących Sekcji Geodezji i Geodynamiki, Sekcji Geoinformacji i Komisji ds. Kształcenia,
 • Plany prac – aktualizacja; sprawozdania za 2016 rok,
 • Objęcie patronatem przez Komitet Geodezji konferencji naukowych,
 • Wytypowanie oficjalnego przedstawiciela Komitetu Geodezji do Sekcji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych,
 • Rozwój czasopisma KG PAN „Geodesy and Cartography”,
 • Strona internetowa Komitetu Geodezji,
 • Referat naukowy na najbliższe posiedzenie plenarne Komitetu Geodezji w listopadzie 2016 r.
 • Nakreślenie wstępnego programu najbliższego posiedzenia plenarnego Komitetu Geodezji w listopadzie 2016 r.,
 • Sprawy różne,
 • Sprawy bieżące i wolne wnioski.