W dniach 6-7 czerwca 2016 roku odbyło się 2. zebranie plenarne Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2016-2020. Miejscem zebrania była Akademia Morska w Gdyni.
W zebraniu wzięli udział Główny Geodeta Kraju dr inż. Kazimierz Bujakowski oraz dziekan Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni dr hab. inż. Adam Weintrit.

 

Program pierwszego dnia zebrania obejmował:

 • Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad,
 • Informacja o badaniach prowadzonych na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni,
 • Wystąpienie Głównego Geodety Kraju,
 • Informacja na temat miejsca dyscypliny geodezja i kartografia w strukturach Polskiej Akademii Nauk,
 • Omówienie roli i spraw organizacyjnych komitetów PAN,
 • Informacja z posiedzenia prezydium Komitetu Geodezji, 18 marca 2016 roku,
 • Omówienie głównych kierunków działania Komitetu Geodezji w kadencji 2016-2020,
 • Omówienie Regulaminu Komitetu Geodezji,
 • Struktura Komitetu Geodezji,
 • Strona internetowa Komitetu Geodezji,
 • Aktualne problemy w Wydziale IV PAN,
 • Referat naukowy nt. Aktualny stan i perspektywy rozwoju Globalnych Systemów Nawigacji Satelitarnej – prelegent dr hab. inż. Paweł Wielgosz,
 • Dyskusja.

 

Po oficjalnej części pierwszego dnia zebrania, członkowie Komitetu Geodezji zwiedzili systemy nawigacyjne szkoleniowego żaglowca „Dar Młodzieży”, a także wzięli udział w spotkaniu towarzyskim na statku szkolnym „Dar Młodzieży”

 

Program drugiego dnia zebrania Komitetu Geodezji obejmował następujące punkty:

 • Informacje o stanie półrocznika „Geodesy and Cartography” oraz zatwierdzenie zespołu redaktorów tematycznych.
 • Dyskusja na temat apelu do ośrodków geodezyjnych o przestrzeganie zamieszczania w publikacjach informacji o korzystaniu z danych SLR, VLBI, GNSS, grawimetrycznych (łącznie z publicznie dostępnymi)
 • Patronat Komitetu Geodezji nad konferencjami naukowymi
 • Informacja członków Komitetu o najważniejszych problemach naukowych poruszanych na ostatnich konferencjach i sympozjach
 • Informacja na temat postępu prac w programie EPOS
 • Aktualny plan prac Komitetu Geodezji na 2016 rok
 • Przyjęcie protokołu z 1. zebrania plenarnego Komitetu Geodezji PAN,
 • Sprawy bieżące i wolne wnioski

 

 

Po oficjalnej części drugiego dnia zebrania, członkowie Komitetu Geodezji zwiedzili symulatory nawigacyjne oraz planetarium znajdujące się na terenie Akademii Morskiej
w Gdyni.

W dniach 6-7 czerwca 2016 roku odbyło się 2. zebranie plenarne Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2016-2020. Miejscem zebrania była Akademia Morska w Gdyni.
W zebraniu wzięli udział Główny Geodeta Kraju dr inż. Kazimierz Bujakowski oraz dziekan Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni dr hab. inż. Adam Weintrit.

Program pierwszego dnia zebrania obejmował:

-         Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad,

-         Informacja o badaniach prowadzonych na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni,

-         Wystąpienie Głównego Geodety Kraju,

-         Informacja na temat miejsca dyscypliny geodezja i kartografia w strukturach Polskiej Akademii Nauk,

-         Omówienie roli i spraw organizacyjnych komitetów PAN,

-         Informacja z posiedzenia prezydium Komitetu Geodezji, 18 marca 2016 roku,

-         Omówienie głównych kierunków działania Komitetu Geodezji w kadencji 2016-2020,

-         Omówienie Regulaminu Komitetu Geodezji,

-         Struktura Komitetu Geodezji,

-         Strona internetowa Komitetu Geodezji,

-         Aktualne problemy w Wydziale IV PAN,

-         Referat naukowy nt. Aktualny stan i perspektywy rozwoju Globalnych Systemów Nawigacji Satelitarnej – prelegent dr hab. inż. Paweł Wielgosz,

-         Dyskusja.

 

Po oficjalnej części pierwszego dnia zebrania, członkowie Komitetu Geodezji zwiedzili systemy nawigacyjne szkoleniowego żaglowca „Dar Młodzieży”, a także wzięli udział w spotkaniu towarzyskim na statku szkolnym „Dar Młodzieży”

 

Program drugiego dnia zebrania Komitetu Geodezji obejmował następujące punkty:

-         Informacje o stanie półrocznika „Geodesy and Cartography” oraz zatwierdzenie zespołu redaktorów tematycznych.

-         Dyskusja na temat apelu do ośrodków geodezyjnych o przestrzeganie zamieszczania w publikacjach informacji o korzystaniu z danych SLR, VLBI, GNSS, grawimetrycznych (łącznie z publicznie dostępnymi)

-         Patronat Komitetu Geodezji nad konferencjami naukowymi

-         Informacja członków Komitetu o najważniejszych problemach naukowych poruszanych na ostatnich konferencjach i sympozjach

-         Informacja na temat postępu prac w programie EPOS

-         Aktualny plan prac Komitetu Geodezji na 2016 rok

-         Przyjęcie protokołu z 1. zebrania plenarnego Komitetu Geodezji PAN,

-         Sprawy bieżące i wolne wnioski

 

Po oficjalnej części drugiego dnia zebrania, członkowie Komitetu Geodezji zwiedzili symulatory nawigacyjne oraz planetarium znajdujące się na terenie Akademii Morskiej
w Gdyni.